Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Rektörlük
  Yönetim Kurulu
  Organizasyon Şeması
  Senato
  İç Denetim Birimi
  Genel Sekreterlik
  Daire Başkanlıkları
  Senato Kararları
  Yönetim Kurulu Kararları

> Yönetim  >  Senato        
Başlık
Çukurova Üniversitesi Senatosu
Başkan


Prof.Dr. Mustafa Kibar Rektör mkibar@cu.edu.tr


Üyeler


Prof.Dr. Seyhan Tükel Rektör Yardımcısı stukel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Şeref Erdoğan Rektör Yardımcısı serdogan@cu.edu.tr
Prof.Dr. İ. Halil Elekcioğlu
Rektör Yardımcısı halile@cu.edu.tr
Prof.Dr. M. Bülent Torun Ziraat Fakültesi Dekanı  mbtorun@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hilmi Serdar Özbarlas Tıp Fakültesi Dekanı barlas@cu.edu.tr
Prof.Dr. Halime Ömür Paksoy Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı hopaksoy@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mesut Başıbüyük  Mühendislik Fakültesi Dekanı basibuyuk@cu.edu.tr
Prof.Dr. Süha Berberoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı  suha@cu.edu.tr
Prof.Dr. Fikret Dülger İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı fdulger@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Doğanay
Eğitim Fakültesi Dekanı
adoganay@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ali Osman Ateş İlahiyat Fakültesi Dekanı
aosmanates@cu.edu.tr
Prof.Dr. Orhan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
mtufan@cu.edu.tr
Prof.Dr. M. Serdar Toroğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı storoglu@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Hilmi Yücel Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. ayucel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Fatih Bilgili Hukuk Fakültesi Dekanı
fbilgili@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hatice Çubukçu İletişim Fakültesi Dekanı
hcubukcu@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanı kilicm@cu.edu.tr
Prof.Dr. Nuran Öğülener Eczacılık Fakültesi Dekanı ogulener@cu.edu.tr
Prof.Dr. Serkan Yılmaz Kandır Kozan İşletme Fakültesi Dekanı skandir@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet Çelik
Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı 
mcelik@cu.edu.tr
Prof.Dr. Rengin Güzel Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
rguzel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mustafa Gök  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü mgok@cu.edu.tr
Prof.Dr. Behice Durgun
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü  bdurgun@cu.edu.tr
Prof.Dr. Serap Çabuk
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü cabuks@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mete Korkut Gülmen Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü mgulmen@cu.edu.tr
Prof.Dr. Sanlı Sadi Kurdak Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü sskurdak@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet Fatih Cin Karatas Turizm İslet. ve Otelcilik Y.O. Müdürü mfatih@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ergün Serindağ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü eserin@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hakan Yavuz Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü hyavuz@cu.edu.tr
Prof. Toğroul Ganioğlu Devlet Konservatuvarı Müdürü tganioglu@cu.edu.tr
Doç.Dr. Deniz Yıldırım
Ceyhan M.Y.O. Müdürü dyildirim@cu.edu.tr
Prof.Dr. Faruk Karadağ Adana M.Y.O. Müdürü fkaradag@cu.edu.tr
Prof.Dr. Saliha Kırıcı Kozan M.Y.O. Müdürü kirici@cu.edu.tr
Prof.Dr. Neslihan Boyan Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü nboyan@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ramazan Bilgin Karaisalı M.Y.O. Müdürü rbilgin@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mahmut Ali Gökçe Yumurtalık M.Y.O Müdürü mgokce@cu.edu.tr
Prof.Dr. Semih Tangolar Pozantı M.Y.O Müdürü tangolar@cu.edu.tr
Prof.Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü nyarpuzbozdogan@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet Bora Kaydan İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü bkaydan@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Ufuk Gültekin Feke Meslek Yüksekokulu Müdürü ugultek@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Fatma Yenilmez Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu Müdürü fyenilmez@cu.edu.tr
Prof.Dr. Okan Özkaya Aladağ Meslek Yüksekokulu Müdürü oozkaya@cu.edu.tr
Fakülte Temsilci Üyeleri


Prof.Dr. Bekir Tamer Tetiker Tıp Fakültesi tamertet@cu.edu.tr
Prof.Dr. Veyis Tansı Ziraat Fakültesi veyis@cu.edu.tr
Prof.Dr. Sadık Dinçer Fen Edebiyat Fakültesi sdincer@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hüseyin R. Yerli Mühendislik Fakültesi hyerli@cu.edu.tr
Doç.Dr. Haşim Akça İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakca@cu.edu.tr
Prof.Dr. Songül Tümkaya   Eğitim Fakültesi stumkaya@cu.edu.tr
Prof.Dr. Asım Yapıcı İlahiyat Fakültesi asimyapici@cu.edu.tr
Prof.Dr. Oya Işık  Su ürünleri Fakültesi oyaisik@cu.edu.tr
Prof.Dr. Muharrem Cem Doğan Diş Hekimliği Fakültesi cemdogan@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Oya Türe Aygün Güzel Sanatlar Fakültesi oyature@cu.edu.tr
Doç.Dr. Ömer Korkut Hukuk Fakültesi okorkut@cu.edu.tr
Prof.Dr. Nuket Elpeze Ergeç İletişim Fakültesi nergec@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Engin Pınar Ceyhan Mühendislik Fakültesi epinar@cu.edu.tr
Prof.Dr. Pınar Çıragil Eczacılık Fakültesi pciragil@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Başak Gül Akar Kozan İşletme Fakültesi bgaktakas@cu.edu.tr
Doç.Dr. Armağan Erdem Ütük Ceyhan Veteriner Fakültesi autuk@cu.edu.tr
Doç.Dr. Evşen Nazik Sağlık Bilimleri Fakültesi enazik@cu.edu.tr


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 53586 kişi ziyaret etmiştir