Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Duyurular
  Yönetmelik
  Esas ve Usuller
  Öğrenci Listesi
  Formlar
  İletişim

> Araştırma > Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)  >  Duyurular        
ÖYP 2015 Bahar Lisansüstü Eğitimi Yetenek Sınavına Girecek Adayların Dikkatine

ÖYP 2015 Bahar Lisansüstü Eğitimi Yetenek Sınavına Girecek Adayların Dikkatine

ÖYP 2015 Bahar Lisansüstü Eğitim Kontenjanlarımızdan; özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul edilecek alanlar aşağıdaki gibidir. Bu alanlarda yetenek sınavına girecek adayların, istenilen belgeleri ve başvuru formunu 2-5 Şubat 2015 tarihleri arasında posta/kargo/fax yoluyla koordinatörlüğümüze ulaştırmaları önemle rica olunur.

 Enstitü   Bölüm/ ASD/ ABD   Yüksek Lisans   Dr/Sanatta Yeterlik
 Sosyal Bilimler   Resim-İş Eğitimi ABD  6   -
 Sosyal Bilimler   Sanat ve Tasarım ASD  10  10
 Sosyal Bilimler   Müzik ASD (Tezli)  4   -
 Sosyal Bilimler   Sahne Sanatları ABD  4   -


Başvurusu uygun bulunan adaylar için yapılacak olan özel yetenek sınavı tarih, yer ve saatleri 6 Şubat 2015 tarihinde web sitemiz duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Sanat ve Tasarım ASD Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programına başvuracak adayların Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Tekstil Tasarımı ve İç Mimarlık lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1-Atandığınız üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’ndan alacağınız ÖYP Puanınızı, Göreve Başlama Tarihinizi,
Atandığınız Bölüm/Birim/Anabilim Dalını gösterir güncel tarihli “İlgili Makama Yazısı” Aslı 2-Lisans Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge (Transkript vb.)
3-ALES Belgesi
4-Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
5-Yüksek Lisans Diploması ve Transkript Örnekleri (Sanatta Yeterlik programına yapılacak başvurular için)
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7-2 adet vesikalık fotoğraf,
8-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 1 adet fotokopisi

ÖYP Başvuru_Formu

 Kaynak Kullanım Talebi Yapacak Araştırma Görevlilerinin Dikkatine 

ÖYP kapsamında kaynak aktarımı yapılan araştırıma görevlilerinin, kaynaklarını kullanabilmeleri için ekonomik kodlara göre proje bütçe dağılımlarını örnek formda olduğu gibi üç başlık altında yapmaları gerekmektedir. Bu dönem harcamaların zamanında gerçekleştirilebilmesi için bütçe dağılımlarının 27.05.2013 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Analitik Bütçe Rehberi.

Bütçe dağılımı yapan araştırma görevlileri, taleplerini ilgili talep formunu doldurarak ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne 03.06.2013 tarihine kadar iletebilirler.Yök'ten Gelen Şubat Dönemi Kaynak İsim Listesi 

Yök'ten gelen Şubat dönemi kaynak isim listesi için tıklayınız.

 

Çukurova Üniversitesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora Eğitimi Yapan ve Kaynak Aktarımı Kullanacak Olan ÖYP Araştırma Görevlilerinin İsim Listesi

Çukurova Üniversitesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora Eğitimi Yapan ve Kaynak Aktarımı Kullanacak Olan ÖYP Araştırma Görevlilerinin İsim Listesi için tıklayınız 


Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Yapan ve ÖYP Kapsamında Kaynak Kullanacak Olan Araştırma Görevlilerinin İsim Listesi 

Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Yapan ve ÖYP Kapsamında Kaynak Kullanacak Olan Araştırma Görevlilerinin İsim Listesi için tıklayınız 


Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi                

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi için tıklayınız.               


Çukurova Üniversitesi Lisasüstü Eğitim Programlarına (Anabilim Dallarına) İlişkin Duyuru             

“Öğretim Üyesi Yetiştirme  Programına İlişkin Esas ve Usuller”   uyarınca 2547 sayılı Kanun’un 33/a  maddesine göre ÖYP kapsamında atanan   araştırma görevlilerinden 65 ve üstünde  olanların 2012 Güz döneminde   lisasnüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu  üniversiteler ile bu   üniversitelere ayrılan kontenjanlar belirlenerek  Yükseköğretim   Kurulu’nun 15.08.2012 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Bu    doğrultuda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan   araştırma  görevlileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi   internet sitesinde 15  Ağustos 2012 tarihinde ilen edilen Çukurova   Üniversitesi Lisansüstü Eğitim  Programları (bölüm/anabilim dalları)   kontenjanlarına başvuran ve 2012-2013 eğitim öğretim Güz   yarıyılında  kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ÖYP Araştırma   Görevlilerinin isimleri  belirlenmiştir. Liste için TIKLAYINIZ                

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER                

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ÖYP Araştırma Görevlilerinin, aşağıdaki yazılı belgelerle, 18-21 Eylül 2012 tarihleri arasında ÖYP Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.                  

1-Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik nolu)               

2-İkametgah Belgesi               

3-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotograf                                                  

4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

               

Çukurova Üniversitesindeki Lisasüstü Eğitim Programlarına (Anabilim Dallarına) İlişkin Duyuru             

  “Öğretim Üyesi   Yetiştirme Programına   İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca, 2547 sayılı   Kanun’un 33/a maddesine   göre ÖYP kapsamında  atanan araştırma   görevlilerinden yabancı dil   puanı 65 ve üstünde olanların 2012 Güz döneminde   lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu   üniversitelere   ayrılan kontenjanlar belirlenerek Yürütme Kurulu’nun   15.08.2012   tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Bu  doğrultuda,  Öğretim Üyesi   Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma  görevlileri,   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde 15   Ağustos 2012 tarihinde ilan edilmiş olan Çukurova  Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Programları (bölüm/anabilim dalları)  kontenjanlarına başvurabileceklerdir.
                   
2547  sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca, Öğretim Üyesi Yetiştirme   Programı (ÖYP)  kapsamında atanan araştırma görevlilerinin,   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  resmi internet sitesinde ilan   edilmiş olan Çukurova Üniversitesi Lisansüstü  Eğitim Programları   (bölüm/anabilim dalları) kontenjanlarına yapacakları  başvurular, Koordinatörlüğümüz  tarafından alınacaktır. Kontenjan sayıları dahilinde, söz konusu lisansüstü  eğitim programları için başvuran adayların, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Üniversitemizin  ALES ve Yabancı Dil Puanı şartını sağlayanlar arasından, ÖYP puanları esas alınarak  yapılacaktır.

Çukurova Üniversitesine tahsis  edilen kontenjanları (15/08/2012 tarihli) görmek için TIKLAYINIZ.

Başvurular, 03-14 Eylül 2012 Salı günü saat 17:00'ye kadar bireysel veya posta yoluyla (postada yaşanan gecikmeler kişinin kendi sorumluluğundadır) Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi  Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğüne   Koordinatörlüğümüz web sayfalarında yer alan  başvuru belgeleriyle birlikte yapılacaktır.

Çukurova Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne  sunulacak başvuru dilekçeleri:
Enstitüler için TIKLAYINIZ.
               

Başvuruda İstenilen Belgeler:                                

1- Çukurova Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne sunulacak Başvuru Dilekçesi,                                               

2- Lisans Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge (Transkript vb.)                               

3- ALES Belgesi,                                               

4- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavı),                                               

5- Yüksek Lisans Diploması Örneği ve Transkript (varsa),                                                

6- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,                                                

7- ÖYP puanını gösteren Belge (ÖYP Araştırma görevlisinin atandığı üniversiteden alacağı "İlgili Makama" yazısı: örneği için TIKLAYINIZ.)                                                                 

(ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi Olarak Atananların Lisansüstü Eğitimlerine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.08.2012 tarihli toplantısında almış olduğu kararı görmek için TIKLAYINIZ.)                                                                 

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde 15 Ağustos 2012 tarihinde ilan edilmiş olan Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları (bölüm/anabilim dalları) kontenjanlarına, Üniversitemizin ALES ve Yabancı Dil Puanı şartını sağlayanlar arasından, ÖYP puanları esas alınarak yerleştirilecek ÖYP araştırma görevlileri; 2012-2013 eğitim-öğretim Güz yarıyılı akademik takvimine göre lisansüstü eğitim programına başlayacaktır.                               

ı“Öğretim Üyesi   Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve   Usuller” uyarınca, 2547 sayılı   Kanun’un 33/a maddesine göre ÖYP   kapsamında  atanan araştırma   görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve   üstünde olanların 2012 Bahar döneminde Çukurova   Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan ÖYP   Araştırma Görevlisi Aday Listesi için TIKLAYINIZ.                               

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER                      

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde ilgili ÖYP Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.               

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.kimlik nolu)                                  

2) İkametgah Belgesi                                 

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotograf                                 

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi                                  

Öğrencilerin kayıt için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 09/02/2012-17/02/2012 tarihleri arasında ilgili ÖYP Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

               


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 81984 kişi ziyaret etmiştir