Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Rektörlük
  Yönetim Kurulu
  Organizasyon Şeması
  Senato
  İç Denetim Birimi
  Genel Sekreterlik
  Daire Başkanlıkları
  Senato Kararları
  Yönetim Kurulu Kararları

> Yönetim  >  Yönetim Kurulu        
Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulu
Başkan


Prof.Dr. Mustafa Kibar Rektör mkibar@cu.edu.tr


Üyeler


Prof.Dr. M. Bülent Torun
Ziraat Fakültesi Dekanı
mbtorun@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hilmi Serdar Özbarlas Tıp Fakültesi Dekanı barlas@cu.edu.tr
Prof.Dr. Halime Ömür Paksoy
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı hopaksoy@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mesut Başıbüyük Mühendislik Fakültesi Dekanı basibuyuk@cu.edu.tr
Prof.Dr. Süha Berberoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı suha@cu.edu.tr
Prof.Dr. Fikret Dülger İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı fdulger@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Doğanay
Eğitim Fakültesi Dekanı
adoganay@cu.edu.tr
Prof.Dr. Orhan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
mtufan@cu.edu.tr
Prof.Dr. M. Serdar Toroğlu  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
storoglu@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ali Osman Ateş İlahiyat Fakültesi Dekanı
aosmanates@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Hilmi Yücel 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. ayucel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Fatih Bilgili Hukuk Fakültesi Dekanı
fbilgili@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hatice Çubukçu İletişim Fakültesi Dekanı
hcubukcu@cu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç
Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanı kilicm@cu.edu.tr
Prof.Dr. Nuran Öğülener Eczacılık Fakültesi Dekanı
ogulener@cu.edu.tr
Prof.Dr. Serkan Yılmaz Kandır Kozan İşletme Fakültesi Dekanı skandir@cu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet Çelik
Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı
mcelik@cu.edu.tr
Prof.Dr. Rengin Güzel
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı rguzel@cu.edu.tr
Prof.Dr. Osman Metin Yavuz
Seçilmiş Üye (Tıp Fakültesi Öğrt. Üyesi) myavuz@cu.edu.tr
Prof.Dr. Beşir Şahin Seçilmiş Üye (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrt. Üyesi) bsahin@cu.edu.tr
Prof.Dr. Hatice Sofu Seçilmiş Üye (Eğitim Fakültesi Öğrt. Üyesi) hasofu@cu.edu.tr

Raportör: Nazan KarataşYÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİÜniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:* Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,* Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,* Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,* Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,* Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 63515 kişi ziyaret etmiştir