Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Genel Bilgi
  Tarihçe
  Misyon, Vizyon, Hedefler
  Plan ve Raporlar
  Stratejik Plan
  Kalite Güvencesi
  Logo
  Fotoğraf Galerisi
  İhale İlanları
  Sonuçlanan İhaleler
  Bilgi Edinme Birimi
  Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
  Haber Merkezi

> Üniversitemiz  >  Misyon, Vizyon, Hedefler        

                                           

MİSYON              

 Çukurova Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiştir.     

VİZYON               

 Paydaşlarını önemseyen, eğitim-öğretimde kaliteye odaklanmış, insan ve doğa yararına yaptığı bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla model bir üniversite olmaktır.   

TEMEL DEĞERLER               

1. Geleneksel ‘büyük aile’ kavramını sürdürme,
2. Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirliği ön plana taşıyan duyarlılıkla çalışma,
3. Yerel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşme,
4. Bilim – sanata katkı ve onları ileriye taşıma,
5. Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeyi amaçlayan Ar-Ge Faaliyetlerini arttırma,
6. Yasal çerçeve içinde demokratik bir yönetim anlayışının sağlayacağı şeffaflık ve hesap verebilirlik,
7. Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğini arttırma,
8. Bölgesel kalkınmaya katkı,
9. Öğrencisi, akademik kadrosu ve idari personeliyle temel değerleri gerçekleştirme inancıdır.

HEDEFLER               

1. İleriye dönük Eğitim-Öğretim programlarının açılması, mevcut programların güncellenmesi ve iyileştirilmesi,
2. Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yeni eğitim-öğretim birimleri / programlarının açılması,
3. Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi,
4. Uzaktan eğitim programlarının arttırılması ve geliştirilmesi,
5. Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
6. Akademik personel niteliğinin arttırılması,
7. İdari personelin memnuniyetinin arttırılması,
8. İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması,
9. İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
10. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması,
11. Eğitim-Öğretim altyapısının güçlendirilmesi,
12. Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi,
13. Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi,
14. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
15. Üniversite eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
16. Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması,
17. Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması,
18. Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının artırılması,
19. Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması,
20. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
21. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi,
22. Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması,
23. Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 3911 kişi ziyaret etmiştir