Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Hakkımızda
  Misyon ve Vizyon
  Birim Yönergesi ve Denetim Rehberi
  İş Akışları
  Birim Faaliyet Raporları
  Teşkilat Şeması
  Strateji Belgeleri
  Mevzuat
  İç Denetçiler
  Linkler
  İletişim

> Yönetim > İç Denetim Birimi  >  Hakkımızda        

HAKKIMIZDA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve İç Denetçilerin Çalışma usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Tebliğin 2.1. bölümündeki hükümler gereğince 28.12.2007 tarihli “Rektör Oluru” ile “Çukurova Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı” kurulmuş ve Birim Başkanı olarak da İç Denetçi Sami OLCAN görevlendirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığında Ahmet SAYAR, Turgut IRMAK, Y. Hakan AKKOCA ve Nevzat TEZEL İç Denetçi olarak görev yapmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 927 kişi ziyaret etmiştir