Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Genel Bilgi
  Tarihçe
  Misyon, Vizyon, Hedefler
  Plan ve Raporlar
  Stratejik Plan
  Kalite Güvencesi
  Logo
  Fotoğraf Galerisi
  İhale İlanları
  Sonuçlanan İhaleler
  Bilgi Edinme Birimi
  Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
  Haber Merkezi

> Üniversitemiz  >  Basın ve Halkla İlişkiler Birimi        


Telefon +90 (322) 338 71 14
Kampüs erişim 2363
Faks
E-Posta basin-halk@cu.edu.tr
Posta Adresi Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
01330 Balcalı, Adana

GÖREVLERİ

  • Günlük olarak ulusal ve yerel basında Üniversitemiz, YÖK ile ilgili çıkan haberlerin kupürlerinin rektörlük makamına duyurulması,dosya halinde sunulması, arşivlenmesi.
  • Rektörlük makamının basın mensuplarıyla randevularının ayarlanması.
  • Üniversitemiz tarafından düzenlenen her türlü faaliyetten basın kuruluşlarının haberdar edilmesi.
  • Üniversitemiz protokol listelerinin sürekli güncellenmesi.
  • Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog,broşür,plaket gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması ve revize edilmesi.
  • Okul ve dershaneler başta olmak üzere üniversite adaylarına Üniversitemizin daha iyi tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
  • Üniversitemiz ile ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf, kamera çekimlerinin yapılması.
  • Talep edilen Bilgi Edinme yazılarının ilgili kişi ve kurumlara iletilmesi.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 23498 kişi ziyaret etmiştir