Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Hakkımızda
  Misyon ve Vizyon
  Birim Yönergesi ve Denetim Rehberi
  İş Akışları
  Birim Faaliyet Raporları
  Teşkilat Şeması
  Strateji Belgeleri
  Mevzuat
  İç Denetçiler
  Linkler
  İletişim

> Yönetim > İç Denetim Birimi  >  Mevzuat        

5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri                               

5018 Sayılı Kanunun Değişiklikleri              

5436 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri                              

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği                                

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                

Üst Yönetici Rehberi                                

Kamu İç Denetim Standartları                                

Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları                                

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi                                

Kamu İç Denetim Raporlama Standartları             

Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi                              

Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi                                

Kamu İç Denetim Rehberi                               

           Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 5382 kişi ziyaret etmiştir